Natuurbeheer & Ontwikkeling

Bureau FaunaX kan u adviseren bij het beheer en de ontwikkeling van bossen en natuurterreinen. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij de realisatie van ecologische (herstel-)projecten.

Ten behoeve van natuurontwikkeling kunnen wij samen met u een visie ontwikkelen en deze vervolgens vertalen naar een praktische inrichtingsschets.

Gladde slang (pasgeboren)- Foto: Jelmer Groen
Wij kunnen vervolgens het gehele project ecologisch begeleiden. Ook kunnen wij u adviezen geven om zoveel mogelijk biodiversiteit op uw terrein te realiseren.

We doen eerst een kort onderzoek naar welke soorten er in de directe omgeving van uw gebied voorkomen. Vervolgens wordt naar de mogelijkheden gekeken om uw terrein zodanig aan te passen dat er zich hier meer soorten kunnen vestigen. Daarna geven wij een advies op maat waarmee u meer dierenleven, maar ook bijzondere planten kunt krijgen. Wij werken hiervoor samen met diverse hoveniers, tuinarchitecten en tuincentra.

Icarusblauwtje - Foto: Tineke de Boer