Soortgericht onderzoek

Wij beschikken over ruime onderzoekservaring met betrekking tot alle soortgroepen, zoals:
  • Amfibieën & Reptielen
  • Vissen
  • Insecten
  • Overige ongewervelden
  • Vleermuizen
  • Overige zoogdieren
  • Vogels
  • Flora

Soms is een soortgericht onderzoek naar één of meerdere soorten nodig, omdat elke beschermde plant- en/of diersoort vaak een eigen onderzoeksmethode en periode vereist. Vaak komt uit een quickscan naar voren of soortgericht onderzoek noodzakelijk is (Nader Onderzoek). Ook verrichten wij soortgericht onderzoek in het kader van een inventarisatie of monitoring.
Gestreepte waterroofkever - Foto: Bureau FaunaX